top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế logo thương hiệu: Công Ty CP Thế Giới XanhKhách hàng:

Công ty CP Thế Giới Xanh

Yêu cầu:

Hồ sơ thương hiệu công ty CP Thế Giới Xanh

Ý tưởng:

Môt công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải công nghiệp 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/ho-so-thuong-hieu-cong-ty-cp-the-gioi-xanh.html

21 views0 comments

Comments


bottom of page