top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế logo thương hiệu: Chuẩn hóa thương hiệu Hợp Nhất


Khách hàng:

Hợp Nhất

Yêu cầu:

Tập đoàn Hợp Nhất HNC đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, tuy nhiên chưa bao giờ có tiêu chuẩn trong nhận diện thương hiệu

Ý tưởng:

Chúng tôi đã phát triển một nét nhận diện chung cho Hợp Nhất kèm với sự qui chuẩn tất cả các hạng mục thiết kế. Trong vòng nửa năm, toàn bộ bộ mặt của HNC đã hoàn toàn thay đổi: mới hơn, hiện đại hơn, đồng bộ hơn
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/chuan-hoa-thuong-hieu-hop-nhat.html

25 views

留言


bottom of page