top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế logo thương hiệu: SHF - Công ty quản lý quỹ SG - HNKhách hàng:

SHF

Yêu cầu:

Thiết kế logo thương hiệu SHF

Ý tưởng:

Công ty quản lý quỹ Sài Gòn - Hà Nội SHF


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-logo-thuong-hieu-shf.html

#Thiếtkếlogothươnghiệu #Thiếtkếlogo #Thiếtkếthươnghiệu #SHF

10 views0 comments
bottom of page