top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế bao bì Colagen Tây Thi


Khách hàng:

Khách hàng khác

Yêu cầu:

Thiết kế bao bì Colagen Tây Thi

Ý tưởng:

Thiết kế này tạo điểm nhấn ở một mảng "khoét góc" 


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-bao-bi-colagen-tay-thi.html

3 views0 comments

Comments


bottom of page