top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế logo và nhãn trà Ngũ Đế


Khách hàng:

Công ty trà Ngũ Đế

Yêu cầu:

Thiết kế một logo và nhãn hiệu đẹp bắt mắt


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-logo-va-nhan-tra-ngu-de.html

5 views0 comments
bottom of page