top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thùng tết Vital 2012


Khách hàng:

Vital

Yêu cầu:

Thiết kế thùng Tết Vital 2012

Ý tưởng:

Năm 2012 là năm Rồng. Kết hợp với sản phẩm nước khoáng, chúng tôi đưa ra hình tượng con rồng nước trên mẫu thùng


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thung-tet-vital-2012.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếthùngnước #ThiếtkếthùngtếtVital2012

3 views0 comments
bottom of page