top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế kệ trưng bày: rượu Zelka


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Kệ trưng bày rượu Zelka

Ý tưởng:

Một mảnh gỗ tự nhiên, trên gắn các chai rượu đặt đèn. Nhấn mạnh vào chất liệu và tính truyền thống của sản phẩm Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/ke-trung-bay-ruou-zelka.html

7 views0 comments

Comments


bottom of page