top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế kệ trưng bày: rượu Zelka (bánh lái tàu thủy)


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Thiết kế mẫu kệ trưng bày rượu Zelka

Ý tưởng:

Thông điệp của mẫu kệ này là: Đàn ông là phải khám phá. Tạo hình kệ trưng bày trông giống như một bánh lái tàu thuỷ Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-mau-ke-trung-bay-ruou-zelka.html

10 views0 comments
bottom of page