top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế kệ trưng bày: Vật phẩm quảng cáo Upkids


Khách hàng:

BioLife

Yêu cầu:

Vật phẩm quảng cáo Upkids

Ý tưởng:

Thông điệp sản phẩm: hết biếng ăn, tăng đề kháng. 


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/vat-pham-quang-cao-upkids.html

7 views0 comments
bottom of page