top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế kệ trưng bày: Zelka xanh


Khách hàng:

Baltic SA Inc

Yêu cầu:

Thiết kế kệ trưng bày Zelka xanh

Ý tưởng:

Ý tưởng thiết kế được khai thác triệt để hình tượng khẩu pháo. Một chai rượu được đặt trên một kệ mica phát sáng xanh, với chai rượu là vị trí khẩu pháo Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-ke-trung-bay-zelka-xanh.html

12 views0 comments

Commenti


bottom of page