top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế sự kiện lễ ra mắt siêu thị Hiway


Khách hàng:

Công ty tổ chức sự kiện

Yêu cầu:

Thiết kế sự kiện lễ ra mắt siêu thị Hiway

Ý tưởng:

Thông điệp xuyên suốt: Giỏ quà to, khuyến mãi khủng 


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-le-ra-mat-sieu-thi-hiway.html


6 views0 comments
bottom of page