top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế website: Nhà hàng hải sản Tiến Hàu


Khách hàng:

Nhà Hàng Hảỉ Sản Tiến Hàu

Yêu cầu:

Trang web một nhà hàng hải sản tại số 91 Trần Duy Hưng Hà Nội

Ý tưởng:

Website này nằm trong gói thiết kế tổng thể thương hiệu nhà hàng. Chúng tôi tham gia từ quá trình đặt tên, thiết kế logo thương hiệu và các hạng mục quảng cáo kèm theo. Trang web được thiết kế đơn giản, phù hợp với máy tính bảng. Sản phẩm thực tế: www.tienhau01.com

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-thiet-ke-website-nha-hang-hai-san-tien-hau.html

5 views0 comments

Comments


bottom of page