top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế website: Povital


Khách hàng:

Polvita

Yêu cầu:

Thiết kế website Vitamin

Ý tưởng:

Povital là một thương hiệu sản phẩm dạng C sủi. Thiết kế website này chúng tôi thể hiện sản phẩm một cách "bập bềnh" phù hợp với phong cách trẻ và năng động 
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-website-povital.html

8 views1 comment

1 Comment


Cu Tũn
Cu Tũn
Feb 09, 2018

Đẹp quá

Like
bottom of page