top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế website: Povital


Khách hàng:

Polvita

Yêu cầu:

Thiết kế website Vitamin

Ý tưởng:

Povital là một thương hiệu sản phẩm dạng C sủi. Thiết kế website này chúng tôi thể hiện sản phẩm một cách "bập bềnh" phù hợp với phong cách trẻ và năng động 

Tham khảo: http://vitapuls.com.vn/
Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-website-povital.html

#Thiếtkếweb #Thiếtkếwebsite #Povital #Thiếtkếwebsitepovital #Thiếtkếwebsitevitamin

8 views1 comment
bottom of page