top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thùng tết Vital 2013
Khách hàng:

Vital

Yêu cầu:

Mẫu thùng Tết Vital 2013

Ý tưởng:

Sử dụng hình ảnh sóng nước của mẫu chai mới, chúng tôi đã biến đổi ra phương án thiết kế này


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thung-tet-vital-2013.html

10 views0 comments

Comentários


bottom of page