top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Bộ thiết kế quảng cáo Leo
Khách hàng:

Vital

Yêu cầu:

Các hạng mục quảng cáo của thương hiệu Leo thống nhất

Ý tưởng:

Song song với việc thiết kế thương hiệu Leo, chúng tôi đã phát triển một nét nhận diện và áp dụng thống nhất cho tất cả mọi thiết kế Leo. Một thương hiệu mới với một hình ảnh hoàn toàn mới


Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/bo-thiet-ke-quang-cao-leo.html

7 views0 comments

Comments


bottom of page