top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Cốm trẻ em ElekidKhách hàng:

Công ty về thực phẩm chức năng

Yêu cầu:

Thiết kế đẹp mắt và phù hợp với sản phẩm

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-do-hoa-bioenrich-com-tre-em-elekid.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #ThiếtkếbaobìCốmtrẻemElekid

10 views0 comments
bottom of page