top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế nhãn thuốc lá Vitaba, Bông SenKhác hàng:

Công ty sản xuất thuốc lá

Yêu cầu:

Thiết kế phù hợp với công ty, toát lên tên công ty

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-nhan-thuoc-la-vitaba-bong-sen.html

102 views0 comments
bottom of page