top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế bao bì nhãn mác: Thiết kế quảng cáo PushMax


Khách hàng:

Đại Việt

Yêu cầu:

Các thiết kế quảng cáo đi kèm thương hiệu PushMax

Ý tưởng:

Để hoàn chỉnh bộ thiết kế này, chúng tôi phát triển một hệ thống nhận diện tiêu chuẩn cho thương hiệu PushMax. Tất cả các hạn mục thiết kế đều được phát triển một cách thống nhất, đem lại một hình ảnh đẹp cho sản phẩm 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-quang-cao-pushmax.html

#Thiếtkếbaobìnhãnmác #Thiếtkếquảngcáo #PushMax

5 views0 comments
bottom of page