top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế website: Ashley Việt Nam


Khách hàng:

Ashley Vietnam

Yêu cầu:

Thiết kế website Ashley Việt Nam

Ý tưởng:

Một thách thức lớn với chúng tôi khi thiết kế website này là danh mục sản phẩm của khách hàng rất nhiều. Chúng tôi phải tìm ra một giải pháp phân loại các sản phẩm đó một cách khoa học để người dùng có thể tìm một cách dễ dàng.

Tham khảo website tại đây: www.ashley.vn

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-website-ashley-viet-nam.html

5 views0 comments
bottom of page