top of page
  • Writer's pictureCông ty Sáng Tạo

Thiết kế website: Beeline


Khách hàng:

Beeline VN

Yêu cầu:

Thiết kế website Beeline

Ý tưởng:

Đây là website của Beeline trong chiến dịch quảng cáo Manchester United. Smart studio thiết kế giao diện và Brandon thực hiện lập trình 

Link gốc tại đây: http://www.qcvn.com/san-pham/thiet-ke-website-beeline.html

#Thiếtkếweb #Thiếtkếwebsite #Beeline #ThiếtkếWebsiteBeeline

10 views0 comments
bottom of page